Forum UWIELINY - forum mieszkańców i sympatyków miejscowości Strona Główna UWIELINY - forum mieszkańców i sympatyków miejscowości
Zapraszam wszystkich do rozmowy
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

ŚMIECI czyli zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum UWIELINY - forum mieszkańców i sympatyków miejscowości Strona Główna -> Gmina, Powiat
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Marcin z Uwielin
AdministratorDołączył: 24 Sty 2007
Posty: 1072
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Uwieliny

PostWysłany: Czw 16:17, 27 Gru 2012    Temat postu: ŚMIECI czyli zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Informacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami.

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP uchwalił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391), która nakłada na Gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi tj. zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele zamieszkanych nieruchomości na terenie Gminy zostaną objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czemu wprowadzamy nowy system?

Obecny system gospodarki odpadami w Polsce sprawdza się znacznie poniżej oczekiwań. Główna przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska świadomości ekologiczna mieszkańców, jednakże znacznie poważniejszym problemem jest brak unifikacji systemu selektywnej zbiórki u źródła w skali kraju (każda gmina organizuje go po swojemu) oraz jej dobrowolny charakter (nie ma kar za mieszanie odpadów). Brak selektywnej zbiórki sprawia, iż znaczna część odpadów zabrudzona jest frakcją biodegradowalną co sprawia, że nie nadają się do odzyskania (stanowią niedostatecznie dobry surowiec). Zabrudzenie surowca oraz brak obligatoryjnych poziomów odzysku tychże odpadów sprawia, że duża ich część jest kierowana na składowiska.

Działania firm odbierających odpady, także budzą sprzeciw społeczny ponieważ bardzo często posegregowane odpady odbierane są pojazdem przystosowanym wyłącznie do odbioru odpadów zmieszanych – „po co segregować, skoro firma odbierająca i tak to zmiesza?”.

W dotychczasowym systemie mieszkańcy mieli obowiązek płacić za odbiór wyprodukowanych przez siebie odpadów firmom wywozowym na podstawie indywidualnych umów z nimi zawartymi. Weryfikacja tego obowiązku przez urzędy była trudna. Jeszcze trudniejsza była weryfikacja ilości odpadów, których pozbywano się nielegalnie – mieszkańcy redukując koszty, palili śmieci lub/i wywozili do lasów, z oczywistą szkodą dla środowiska naturalnego oraz ekonomii kraju (można by te odpady wykorzystać).

Nowy system gospodarki odpadami (podyktowany dyrektywami unijnymi) został stworzony po to, aby wyjść naprzeciw wymienionym problemom. Jego podstawową ideą jest stworzenie środków prawnych promujących koncepcję „społeczeństwa recyklingu”, które ma dążyć do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania ich jako zasobu.

Jakie są założenia nowego systemu?

Podstawowymi założeniami nowego systemu są:

1. uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
2. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”;
3. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów;
4. zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwienia odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów;
5. całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych;
6. prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
7. zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Jak będzie wyglądał nawy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Prażmów?

Z dniem 01.07.2013 r. Gmina przejmie odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania, zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy gminy.

Właściciele gospodarstw domowych nie będą musieli zawierać indywidualnych umów na wywóz odpadów. Mając powyższe na uwadze należy rozwiązać umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym podmiotem upoważnionym do odbioru tych odpadów. Wypowiedzenie powinno być złożone tak, aby umowa wygasła z dniem 30 czerwca 2013r.!
Utworzone zostaną punkty selektywnego zbierania wybranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazane zostaną miejsca, w których będą prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady rozbiórkowe i poremontowe pochodzące z gospodarstw domowych.

Rada Gminy ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została Uchwałą Rady Gminy Prażmów od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,

1. opłata za odpady segregowane (papier, tektura, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, tworzywo sztuczne, metal, szkło, odpady zielone, pozostałe odpady zmieszane) – stawka miesięcznej opłaty wynosi: 9,00 złotych brutto miesięcznie od każdego mieszkańca,
2. zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) – stawka miesięcznej opłaty wynosi: 15,00 złotych brutto miesięcznie od każdego mieszkańca.

Podstawą naliczania opłaty będzie deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości określająca m. in. liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Właściciel nieruchomości otrzyma deklarację, którą jest zobowiązany rzetelnie wypełnić i złożyć lub przesłać listownie do Urzędu Gminy Prażmów. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. do Urzędu Gminy Prażmów.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Prażmów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1. za I kwartał – do 15 stycznia danego roku,
2. za II kwartał – do 15 kwietnia danego roku,
3. za III kwartał – do 15 lipca danego roku,
4. za IV kwartał – do 15 października danego roku.Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Prażmów, upływa w dniu 15 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Odpady komunalne, możemy podzielić na dwie grupy ze względu na sposób i częstotliwość odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości,

1. grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu na ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: odpady mokre (zmieszane), papier, tektura, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal, szkło;
2. grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), przeterminowane leki, baterie,i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli poniżej.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

GRUPA ODPADÓW - PODSTAWOWA; ODPADY:
- ZMIESZANE: raz na dwa tygodnie
- POSEGREGOWANE (PAPIER, TEKTURA, TEKSTYLIA, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, SZKŁO) - co najmniej raz na miesiąc

GRUPA ODPADÓW - DODATKOWA; ODPADY:
- ODPADY ZIELONE - w okresie od kwietnia do końca listopada wg harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców,
- PRZETERMINOWANE LEKI - wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Prażmów,
- BATERIE - wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Prażmów,
- ODPADY WIELKOGABARYTOWE - odbierane co najmniej dwa razy w roku z przed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem,
- ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE - odbierane co najmniej dwa razy w roku z przed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem oraz samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- ZUŻYTE OPONY - samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE - samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów.


źródło: [link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Marcin z Uwielin
AdministratorDołączył: 24 Sty 2007
Posty: 1072
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Uwieliny

PostWysłany: Śro 12:33, 27 Lut 2013    Temat postu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

UWAGA MIESZKAŃCY do 15 kwietnia 2013r. składamy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Na podstawie ustawy z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmie odpowiedzialność za odpady komunalne począwszy od odbioru od mieszkańców, po ich zagospodarowanie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXX/206/2012 mieszkańcy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Skąd można pobrać deklaracje?
Deklaracje można pobrać:
- od sołtysa,
- z Urzędu Gminy Prażmów,
- ze strony internetowej Gminy Prażmów [link widoczny dla zalogowanych].

Gdzie i do kiedy składamy deklaracje?
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji
do 15 kwietnia 2013 r.:
- u sołtysa wsi,
- osobiście w Urzędzie Gminy Prażmów,
- przysyłając listownie do Urzędu Gminy Prażmów.

Dlaczego należy złożyć deklarację?
Deklaracja będzie podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Kto powinien złożyć deklarację?
Deklarację wypełnia osoba, która zamieszkuje i użytkuje nieruchomość w Gminie Prażmów. W przypadku wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych deklaracje składa zarządca, uwzględniając aktualne dane o ilości zamieszkałych osób lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Jeżeli na danej nieruchomości zamieszkują np. 2 rodziny, deklaracje można złożyć wspólnie lub osobno na rodzinę.

Co mieszkańcy będą deklarować?
Mieszkańcy będą deklarować wysokość opłaty od nieruchomości/gospodarstwa domowego, którą wyliczą samodzielnie na podstawie iloczynu liczby osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty według wybranego sposobu gromadzenia śmieci.

W przypadku, gdy otrzymano deklaracje na nieruchomość, na której nikt nie zamieszkuje i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania deklaracji. Należy wtedy napisać oświadczenie, iż dana nieruchomość jest pusta i nie powstają na niej odpady i przekazać przedmiotowe pismo do Urzędu Gminy.
* * *
Jeżeli na danej działce zameldowanych jest 5 osób, a zamieszkują tylko 2 osoby, to w deklaracji podajemy 2 osoby zamieszkałe.


Przykłady naliczania miesięcznej opłaty za odpady:
- Dla 4 osobowej rodziny przy wybranej opcji odpady segregowane 4 x 9zł = 36 zł /miesiąc
- Dla 4 osobowej rodziny przy wybranej opcji odpady zmieszane 4 x 15zł = 60 zł /miesiąc

Jak często i gdzie należy wpłacać opłatę?
Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
- 1 kwartał – do 15 stycznia danego roku,
- 2 kwartał – do 15 kwietnia danego roku,
- 3 kwartał – do 15 lipca danego roku,
- 4 kwartał – do 15 października danego roku.

Wysokość naliczenia opłaty dla gospodarstwa domowego:

Ilość osób*rzeczywiście zamieszkujących (Mieszkańcy w formularzu wskażą liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość)
X (mnożymy przez)
Stawka opłaty** wg zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów
Odpady segregowane (9 zł brutto od osoby miesięcznie) LUB Odpady zmieszane (15 zł brutto od osoby miesięcznie)

* Poprzez osobę rozumie się także dziecko (ustawodawca nie przewidział ulgi ze względu na wiek mieszkańca)

** Mieszkańcy zadeklarują, w jaki sposób będą gromadzić odpady:
- w przypadku segregacji śmieci:
1 worek: papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,
2 worek: tworzywo sztuczne, metal,
3 worek: szkło,
4 worek: odpady zielone /w okresie od kwietnia do listopada/
pojemnik: pozostałe odpady zmieszane nie dające się wysegregować wg powyższych założeń stawka miesięcznej opłaty wynosić będzie 9 złotych brutto od osoby;
- w przypadku oddawania zmieszanych śmieci (odpady komunalne nie poddane segregacji) stawka miesięcznej opłaty wynosić będzie 15 złotych brutto od osoby.

Do kiedy należy wnieść pierwszą opłatę?
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 lipca 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Wpłaty można dokonywać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Prażmów. Numer rachunku bankowego to 80 8008 1018 2003 0030 4775 0001.

Co się stanie w przypadku nie złożenia deklaracji?
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji można zobaczyć [link widoczny dla zalogowanych].

źródło: [link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Marcin z Uwielin
AdministratorDołączył: 24 Sty 2007
Posty: 1072
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Uwieliny

PostWysłany: Sob 17:23, 30 Mar 2013    Temat postu: Spotkania w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami

Spotkania informacyjne w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informujemy, że w dniach :
- 04 kwietnia 2013r. ( czwartek) o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej w Uwielinach na stołówce szkolnej,
- 05 kwietnia 2013r. ( piątek ) o godz. 17:30 w świetlicy w miejscowości Gabryelin, ul. Dębowa 18
- 09 kwietnia 2013r. (wtorek )o godz. 17:30 w świetlicy w miejscowości Dobrzenica, ul. Mazowiecka 21
- 12 kwietnia 2013r. (piątek) o godz. 18:00 w świetlicy w miejscowości Jaroszowa Wola, ul. Główna 23
odbędą się kolejne spotkania informacyjne w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami, który ma wejść w życie od 01 lipca 2013 r.

Spotkania poprowadzi pracownik merytoryczny Gminy Prażmów z zakresu gospodarki odpadami. Podczas spotkania zostanie m. in. przedstawiony sposób wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: [link widoczny dla zalogowanych]


Ostatnio zmieniony przez Marcin z Uwielin dnia Sob 17:34, 30 Mar 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Marcin z Uwielin
AdministratorDołączył: 24 Sty 2007
Posty: 1072
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Uwieliny

PostWysłany: Śro 9:53, 25 Wrz 2013    Temat postu: ZMIANY TERMINÓW ODBIORU ŚMIECI

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w gminie Prażmów od dnia 01-10-2013 r.
Dla mieszkańców Uwielin, Kędzierówki, Bronisławowa:

Zmieszane ---- X-15,29 | XI-12,26 | XII-10,24

Segregowane - X - 30 | XI - 27 | XII - 30

Zielone --------- X - 15 | XI - 12 | XII - brak

więcej na stronie [link widoczny dla zalogowanych].
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Uwielinianka
Dołączył: 12 Kwi 2008
Posty: 508
Przeczytał: 9 tematów


PostWysłany: Wto 20:36, 07 Sty 2014    Temat postu:

Do jakiej kategorii śmieci zaliczają się zepsute lampki choinkowe?
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Marcin z Uwielin
AdministratorDołączył: 24 Sty 2007
Posty: 1072
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Uwieliny

PostWysłany: Nie 18:59, 08 Sty 2017    Temat postu: Gospodarka odpadami - zmiany od 1 stycznia 2017r.

info ze strony [link widoczny dla zalogowanych]:
Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Prażmów Nr.XXV.210.2016 z dnia 27 października 2016r. zostały uchwalone niżej wymienione stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

- odpady segregowane - 11zł / miesiąc/ osoba
- odpady zmieszane - 19zł / miesiąc/ osoba
Ponadto do każdego właściciela nieruchomości Gminy Prażmów zostanie wysłane zawiadomienie z informacją o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- za I kwartał – do 15 marca 2017r.
- za II kwartał – do 15 czerwca 2017r.
- za III kwartał – do 15 września 2017r.
- za IV kwartał – do 15 grudnia 2017r.

Wpłaty można dokonać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy Prażmów lub przelewem na rachunek bankowy numer: 80 8008 1018 2003 0030 4775 0001
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum UWIELINY - forum mieszkańców i sympatyków miejscowości Strona Główna -> Gmina, Powiat Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin